Saturday, June 30, 2007

souvenirs

Sukhbaatar square - 30.06.2007Энэ их таалагдсан, дан эвэрэээр хийсэн юм шиг байгаан...

Кееркен л юм билэээ...

No comments: